e-learning gecijferdheid
About Lesson

In deze e-learning richten we ons met name op gecijferdheid: dus het omgaan met de kwantitatieve kant van de maatschappij . We bedoelen dan niet het maken van rekensommetjes, maar we bedoelen de situaties in ons dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen.  Volwassenen die hier problemen mee ondervinden in hun dagelijkse leven noemen we laaggecijferd. Naar schatting zijn anderhalf miljoen mensen in Nederland laaggecijferd. Dit levert grote problemen op in hun eigen dagelijkse leven, maar levert ook problemen op voor onze maatschappij. In totaal 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen/schrijven en/of rekenen. Opvallend is dat er zijn meer mensen die moeite hebben met rekenen dan met taal. In beide leeftijdsgroepen zijn er veel die moeite hebben met zowel taal als rekenen. In totaal 2,1 M gecijferdheid niveau 1 en lager. 1,9 M geletterdheid niveau 1 en lager. 2.5 m Samen (met overlap)