e-learning gecijferdheid
About Lesson

Laaggeletterd

Kinderen op de basisschool krijgen onderwijs in lezen en schrijven, maar niet alle kinderen kunnen mee met het tempo van de rest en lopen een achterstand op. Deze achterstand wordt op latere leeftijd niet gemakkelijk of vanzelf weer ingelopen. Een persoon die problemen heeft met lezen, schrijven kan lastig meekomen in de maatschappij.  Zo’n persoon noemen we laaggeletterd. Laaggeletterdheid gaat niet alleen over lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een breder begrip, dat alle basisvaardigheden omvat die nodig zijn voor functioneren in onze maatschappij.

Laaggecijferdheid

Kinderen op de basiaschool krijgen onderwijs in rekenen-wiskunde, maar ook hiervoor geldt: bij niet alle kinderen leidt dat tot een functioneel repetoir waarmee ze zich goed kunnen redden in de huidige maatschappij. Onze huidige maatschappij staat bol van informatiebronnen met getallen, tabellen, grafieken en diagrammen, steeds vaker ook in digitale vorm. Een persoon die problemen heeft met functioneel rekenen of in het onderwijs veel rekenangst heeft opgelopen, kan dan lastig meekomen. Zo’n persoon behoeft ondersteuning om het niveau an zijn/haar/hun gecijferd gedrag te verhogen.  

Gecijferd, geletterd en digitaal vaardig

In het dagelijks leven zijn geletterdheid, gecijferdheid en ICT-vaardigheden meestal geen op zichzelf staande vaardigheden. In de meeste situaties komen rekenen, taal en ICT tegelijk voor. Denk bijvoorbeeld aan loonstroken, werkbriefjes, advertenties, formulieren,en tabellen en grafieken in de krant. Steeds meer gebeurd digitaal: online formulieren van bijvoorbeeld de belastingaangifte en declaraties bij de ziektekostenverzekering, maar ook online bankzaken regelen  en winkelen zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Gecijferd, geletterd en digitaal vaardig in samenhang zijn de basisvaardigheden die volwassenen nodig hebben om volwaardig te kunnen meedoen in de hedendaagse maatschappij.