e-learning gecijferdheid
About Lesson
  1. Waar lopen mensen (dagelijks) tegenaan?

volgende (6)

De hele dag door komen we situaties tegen waarin moet worden omgegaan met getallen, tijden en maten. Al deze situaties leveren problemen op als je hier niet goed mee kunt omgaan. Dit kan behoorlijk belemmerend werken in het dagelijks leven. 

Dagelijks gaan we om met geld. Als rekenen lastig is, en een gevoel van ordegrootte ontbreekt, is het lastig boodschappen doen. Geld kunnen natellen is belangrijk bij wisselgeld krijgen. Helemaal lastig wordt het om te bepalen of er genoeg geld is. Voor nu, maar ook voor de rest van de maand. Sparen en budgetteren zijn onmisbare vaardigheden, maar zeer moeilijk voor een laaggecijferde.

 Niet kunnen klokkijken of plannen is erg lastig. Op tijd zijn op het werk, of de kinderen naar school brengen zijn voor de hand liggende obstakels. Maar ook werken met een kalender is dagelijks nodig. Denk aan afspraken op momenten die (ver) in de toekomst liggen, bijvoorbeeld een afsprakenbrief van de tandarts, of het plannen van een reis.

Laaggecijferden hebben moeite met maten en maatgevoel. Dit levert problemen op bij bijvoorbeeld het volgen van recepten bij het koken, het nemen van medicijnen of het toedienen ervan aan een kind, het inschatten van afstanden en hoe lang je daarover doet, het beladen van een caravan enzovoort

Deze lijst is natuurlijk niet compleet. Er zijn eindeloos veel situaties te bedenken.