Course Content
Hoe is het gesteld met gecijferheid?
Gecijferdheid in uw context
Kennismaken met GECIJFERDHEID (test course)
About Lesson

Laaggecijferdheid levert grote problemen op in mensen eigen dagelijkse leven, maar levert ook problemen op voor onze maatschappij.