Course Content
Hoe is het gesteld met gecijferheid?
Gecijferdheid in uw context
Kennismaken met GECIJFERDHEID (test course)
About Lesson

Er zijn meer laaggecijferden dan laaggeletterden in Nederland. De noodzaak om gecijferd te zijn neemt door digitalisering steeds verder toe. Gecijferd worden is meer dan schools rekenen. 

Deze publicatie richt zich op het deel van laaggeletterdheid dat te maken heeft met cijfers. Met de kwantitatieve kant van de maatschappij dus. We bedoelen dan niet het maken van rekensommetjes, maar we bedoelen de situaties in ons dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. We noemen dat gecijferdheid. Volwassenen die hier problemen mee ondervinden in hun dagelijkse leven noemen we laaggecijferd. Naar schatting zijn anderhalf miljoen mensen in Nederland laaggecijferd. Dit levert
grote problemen op in hun eigen dagelijkse leven, maar levert
ook problemen op voor onze maatschappij.